ELEKTOS MONTAVIMO DARBAI
ŠILUMOS PUNKTŲ, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪRA
APIE ĮMONĘ

      2006 m. gegužės 9 d. buvo užregistruota Vito Grėbliausko individuali įmonė "Vilarė", kuri pagal patvirtintus nuostatus pradėjo savo veiklą, t.y. elektros instaliacijos ir įrenginių montavimo, remonto, elektrofizikinių varžų matavimo darbus. Tik įmonei įsikūrus, joje dirbo 2 žmonės, po metų nuo įkūrimo - jau šeši darbuotojai.

      2009 m. vasario 27 d. IĮ "Vilarė" pakeitė savo statusą ir tapo UAB "Vilarė", kuri tęsia individualios įmonės pradėtą veiklą. Visi specialistai ir darbuotojai perėjo dirbti į UAB "Vilarę". Šiuo metu bendrovė atlieka elektros instaliacijos ir įrenginių montavimo, remonto, paleidimo ir derinimo darbus, objektų elektrofizikinių varžų matavimus, ruošia dokumentus objektų pridavimui Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, sudaromos sutartys su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis dėl elektros įrenginių eksploatavimo.

      Nuo 2009 metų kovo mėnesio bendrovė turi atestatą elektros įrenginių eksploatacijos veiklai, ekploatuoti elektros įrenginius, elektros tinklo ir įrenginių iki 1000V ekploatvimo darbai, specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai, elektros instaliacijos iki 1000V eksploatavimo darbai.

      Nuo 2013 metų birželio mėnesio bendrovė turi atestatą eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas, atlieka gyvenamųjų namų, daugiabučių savininkų bendrijų, įstaigų, organizacijų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Atliekame šilumos punktų, šildymo sistemų hidraulinį bandymą, šildymo sistemų praplovimo darbus.
      Palankiomis kainomis atliekame šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą.

      Nuo 2017 metų sausio mėnesio bendrovė turi atestatą energetikos įrenginių eksploatacijos veiklai, eksploatuoti gamtinių dujų įrenginius, vartotojų dujotiekių ir jų įrenginių eksploatavimo darbai, dujinių prietaisų ir dujinių technologinių įrenginių eksploatavimo darbai.
      Atliekame gamtinių dujų įrenginių priežiūrą, sudaromos sutartys dėl dujinių įrenginių priežiūros su abonentais turinčiais gamtinių dujų dujinius įrenginius.